Underretning om indsamling af personoplysninger

Dette er gældende, hvis vi har modtaget oplysninger om dig.
Efter databeskyttelsesforordningens artikel 14 skal vi give dig en række oplysninger, når vi modtager oplysninger om dig fra andre.
De oplysninger vi skal give dig er følgende:

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Yrsas Rengøring A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Yrsas Rengøring A/S
Vangen 2
CVR-nr.: 26469279
Telefon: 59261330
Mail: info@yrsasrengoering.dk

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • Varetage kundeforholdet (rengøringen)
  • Oprettelse af faktura
  • Planlægning af ruter
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger
  • Opfyldelse af kontrakt med kunden
Modtagere eller kategorier af modtagere

Perspektiva IT, hoster vores IT-løsning.

Hvor dine personoplysninger stammer fra
  • Kunden selv
Opbevaring af dine personoplysninger
  • Vi opbevarer dine personoplysninger i 1 – 2 mdr. efter at forholdet ophører
  • Vi opbevarer enkelte oplysninger i op til 5 år i henhold til bogføringslovens regler om opbevaring af regnskabsmateriale
Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Whistleblower

Dette vedrører bestikkelse, chikane, bedrageri, aflytning m.m.
Der kan afleveres en anmeldelse i vores postkasse, Vangen 2, den kan afleveres anonymt eller med navn.
På Datatilsynets hjemmeside kan du læse mere om Whistleblower, du er også velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.
Pga. hvidvaskning modtager vi kun kr. 3000,- i kontanter

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Scroll to Top

Ring til os på 59 26 13 30